Crossregions, Gayrimenkul konularında A’dan Z’ye, her konuda hizmet veren bir Gayrimenkul firmasıdır. Güçlü olduğumuz pek çok konudan bir tanesi de müşterilerimiz için yatırım Portföyü oluşturabilecek kapasiteye sahip olmamızdır. Biz sadece bir fırsatın mevcut olduğunu tespit etmek ile kalmıyoruz, satın alma aşamasında destek oluyoruz, gayrimenkulün yönetimini üstleniyoruz ve ilerleyen zamanlarda satılmasına karar verilirse, gerekli satış işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, Finansman, Hukuk, Muhasebe ve gayrimenkul için ihtiyaç duyulabilecek tüm diğer alanlardaki işlemlerde gerekli rehberliği sağlıyoruz.

Katılma Olanağı Olan Güncel Fırsatlar

  • Yeni Gayrimenkul Geliştirme Projeleri
  • Ekonomik kriz sırasında durmuş olan inşaat faaliyetleri dolayısıyla arz düşük, talep yüksektir
  • Güncel ekonomik trendler mevcut gayrimenkul envanterinin azalmasına sebep olmuştur, dolayısıyla ABD genelinde bu sektörde genişleme olması gerekmektedir
  • Geliştirilmeye Hak Kazanmış Arsalar
  • Kriz öncesi başlamış, ancak tamamlanamamış pek çok proje mevcuttur
  • Bankalar hala büyük Arsalara Finansman sağlamamaktadır
  • Katılım yapabilecek sınırlı sayıda Fon vardır
  • Sıkıntılı (Distressed) Gayrimenkullerin Tekrar Pozisyonlanması veya Satın Alınması
  • Gayrimenkul envanterinde, bankaların elinde olan gayrimenkullerin satın alınması veya  sıkıntılı bir sürece girmiş gayrimenkullerin tekrar pozisyonlanması için fırsatlar mevcuttur
  • Gayrimenkule değer katabilecek kapasite, bilgi ve beceriye sahip kişi ve kuruluşlar için fırsatlar devam etmektedir

CROSSREGIONS USA

www.crossregions.com

1205 Monument Road Suite 303

Jacksonville, FL 32225

USA: +1 904 242 6555

email: info@crossregions.com

CROSSREGIONS TURKEY

www.crossregions.com

Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak,

Uygur İş Merkezi, No:4A, D:1, Zincirlikuyu

Beşiktaş, 34340 ISTANBUL – TURKEY Turkey: + 90 212 337 37 36

email: info_tr@crossregions.com

All content © Cross Regions, 2017. Designed by Mert Kerimoglu. All rights reserved.